Podaci firme ::::.

service description:

Preduzeće za inženjering, konsalting, projektovanje i izgradnju "SET" doo osnovano je krajem 2003.g. sa ciljem da obavlja poslove planiranja, projektovanja i izgradnje građevinskih objekata u oblasti visokogradnje, od stambenih do poslovnih i industrijskih objekata, oblasti niskogradnje, od puteva do složenih infrastrukturnih objekata, te u oblasti hidrogradnje. Firma je od samog početka startovala sa velikim entuzijazmom i ambicijom, trenutno iza sebe ima veliki broj uradjenih i izvedenih projekata.

Krajem 2008.g. preduzeće ima 80 zaposlenih i unutar njega su se organizaciono formirale tri celine- tri sektora: Sektor Inžinjeringa, Projektni biro i Administrativni sektor.

U Projektnom birou radi preko 20 inženjera i tehničira koji su u mogućnosti da izrade projektnu dokumentaciju za izgradnju svih vrsta građevinskih objekata (visokogradnje, niskogradnje, hidrogradnje)

U sektoru izvođenja pored inženjera i tehničara koji organizuju radove, rade građevinski radnici svih profila (zidari, tesari, armirači), rukovaoci građevinskih mašina, vozači, pomoćni građevinski radnici. Broj stalno zaposlenih u ovom sektoru je oko 40. U toku građevinske sezone kroz prijem sezonske radne snage ili uključenje podugovarača broj angažovanih radnika na objektima koje gradi ovaj Sektor značajno se uvećava i dostiže i do 250 i 300 radnika.

Mi smo u mogućnosti da vam pruzimo ponudu ključ u ruke – od ideje i plana, zajedno sa vama do realizacije.

vaše slike:

Biro za projektovanje
Fontane
Građevinarstvo
industrijski objekti
inženjering
izgradnja industrijskih objekata
izgradnja poslovnih objekata
Izgradnja poslovnih prostorija
izgradnja stambenih objekata
Izgradnja stambenih prostorija
izvođenje građevinskih radova
izvođenje objekata kulture
Podaci firme ::::.
Sinđelićeva 28
Valjevo , 14000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Podaci firme ::::.

service description:

1995.god. direktor Dr Gabriela Pavlović Ćirković i Dr Slobodan Ćirković osnovali su lekarsku ordinaciju "MEDICOM"

1997.godine ordinacija je prerasla u polikliniku.

2004.godine poliklinika "MEDICOM" je dobila nov savremeno opremljen prostor u centru grada na Vračaru, površine 100 kvm sa četiri ordinacije.
2007.godine "MEDIKOM" tim čini 10 stalno zaposlenih lekara i medicinskih tehničara.

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

* Specijalistički pregledi za decu i odrasle sa kompletnom dijagnostikom
* Interna medicina: kardiologija, endokrinologija, pulmologija, gastroenterologija, nefrologija, reumatologija
* Pedijatrija
* Ginekologija
* Fizikalna medicina
* Laboratorijske analize
* Ultrazvučna dijagnostika
* Elektromiografija, EMG, za decu i odrasle
Podaci firme ::::.
Ilije Ognjanovića 1
Novi Sad, 21000
Srbija
Tel.: 021/422-332
Mapa

service description:

Od 1997. godine pratimo evropske tokove u primeni standarda u laboratorijama. Uvođenjem GLP (Good laborathory practice) – DLP (Dobre laboratorijske prakse) stekli smo ogromno iskustvo i svest o potrebi stalne kontrole kvaliteta i unapređivanja politike te kontrole. Zahvaljujući uvođenju ovog standarda, obezbeđeni su potrebni preduslovi za klinička ispitivanja terapijskih efekata lekova. Do sada je urađeno više desetina kliničkih studija, a potvrda kvaliteta, podrška i preporuka za dalji rad u toj oblasti došla je 2004. godine od prestižne Američke asocijacije za hranu i lekove (FDA).

Laboratorije
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Medlab po svojoj organizacionoj šemi je podeljen na:
- Prijemno odeljenje sa laboratorijom za uzimanje i obradu uzoraka
- Laboratoriju za hematološka ispitivanja
- Laboratoriju za ispitivanje sperme, urina i ostalog materijala
- Laboratoriju za mikrobiološka, virusološka i imunološka ispitivanja
- Laboratoriju za biohemijska i imunometrijska ispitivanja
- Laboratoriju za patohistološka i citopatološka ispitivanja
Podaci firme ::::.

Niš, 18000
Srbija
Tel.: 018/521-108
Mapa
E-mail: office@scor.rs

service description:

Firma SCOR doo osnovana je 1991.godine.Zastupnik je inostranih kompanija koje proizvode laboratorijsku opremu i reagense za laboratorijsku namenu.

SCOR doo sa sedištem u Nišu i predstavništvom u Beogradu,Subotici i Podgorici odgovora na sve zahteve za specifičnim proizvodima i uslovima karakterističnim za našu zemlju i okruženje.

Scor ima 20 radnika u stalnom radnom odnosu.Stručan kadar sa najvišim kvalifikacijama brine o potrebama naših kupaca. Tehnički smo opremljeni za transport robe u temperaturskim režimima od 2-8 stepeni celzijusa, kao i za režime dubokog zamrzavanja korišćenjem suvog leda.

Kvalitet naših proizvoda i servisnih usluga su osnova za zadovoljstvo naših kupaca.U svom poslovanju uspostavili smo sistem upravljanja kvalitetom po standardu SRPS ISO 9001:2008 a u toku je uvođenje INTEGRISANOG MENADŽMENTA SISTEMA upravljanja kvalitetom(ISO 9001:2008),upravljanja zaštitom životne sredine(ISO14001:2005) i upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu(OHSAS 18001).

Poslovna politika SCOR doo je stvaranje dugoročnih partnerskih odnosa sa kupcima.
Podaci firme ::::.

service description:

Sistem medicinskih laboratorija "Allabo" nastao je 2006. godine, objedinjavanjem posebnih laboratorija koje su nastale i proširivale svoju delatnost od 2004. god.
Od tada "Allabo" laboratorije ostvaruju konstantan razvoj i unapređenje kvaliteta usluga.

Osnovni resurs naših laboratorija je visokostručan i obučen profesionalni kadar sa dugogodišnjim iskustvom u relevantnim medicinskim institucijama.

Primenom najnovijih saznanja iz oblasti savremene medicine i laboratorijske dijagnostike, uz poštovanje međunarodnih standarda laboratorijske dijagnostike i korišćenjem najsavremenije tehnologije postiže se preciznost i pouzdanost rezultata, u cilju kontrole trenutnog stanja parametara značajnih za vaše zdravlje.

"Allabo" obavlja delatnost laboratorijske dijagnostike u svojim laboratorijama na Novom Beogradu, u centru Beograda, na Paliluli, u Mirijevu, u Zemunu, Požarevcu i Vršcu.

Sve laboratorije "Allabo" sistema su kompletno opremljene stručnim kadrom i najsavremenijom opremom za samostalno obavljanje hematoloških, biohemijskih i mikrobioloških istraživanja.Naše laboratorije koriste najsavremeniju opremu, gde je najzastupljenija oprema Roche proizvodne linije.

Svaku "Allabo" laboratoriju kontroliše diplomirani farmaceut ili doktor medicine specijalizacije medicinske biohemije ili medicinske mikrobiologije. Ukupan broj zaposlenih je 40, od čega 10 zaposlenih poseduje visoku stručnu spremu. Svi zaposleni poseduju neophodno iskustvo u relevantnim medicinskim institucijama.

Visokostručni i profesionalni kadar uz korišćenje najsavremenije tehnologije i poštovanje međunarodnih standarda laboratorijske dijagnostike predstavlja garanciju preciznosti i pouzdanosti vaših rezultata.

"Allabo" laboratorije permanentno sprovode internu kontrolu kvaliteta u svim radnim procesima, od prijema uzoraka na analizu, do izdavanja rezultata.

"Allabo" laboratorije su takođe uključene u sistem spoljašnje kontrole kvaliteta PREVECAL, koji je organizovan kao internacionalni program firme ByoSystems S.A., koji se obavlja jednom mesečno.

U sistemu spoljašnje kontrole kvaliteta, "Allabo" laboratorije dobijaju nepoznate kontrolne materijale, za koje šalju dobijene rezultate a povratno dobijaju izveštaje o tačnosti njihovih rezultata.

Sistemom spoljašnje i unutrašnje kontrole kvaliteta "Allabo" laboratorije obezbeđuju svojim pacijentima preciznost i pouzdanost rezultata.

"Allabo" laboratorije ostvaruju uspešnu saradnju sa relevantnim medicinskim institucijama u zemlji i inostanstvu.
Podaci firme ::::.

service description:

"BEBAFARM - Tim lekara koji rade u službi Vašeg zdravlja

Čime se bavimo?
2002. godine počeli smo kao laboratorija, radeći većinu laboratorijskih analiza.

Bebafarm je danas Poliklinika koja je svoje zdravstvene usluge prema svojim pacijentima proširila u skoro sve oblasti medicine.Pa tako danas pored laboratorije koja obuhvata: Kompletnu krvnu sliku,hormone i hormonalni status,viruse,alergiju i tumor markere,biohemijske analize i pregled urina,našim pacijentima pružamo usluge i iz oblasti KARDIOLOGIJE,GASTROENTEROLOGIJE,GINEKOLOGIJE I EHOSONOGRAFIJE,,sve to uz vrhunsku ultrazvučnu i kolor dopler dijagnostiku,kao i kroz konsultacije lekara specijaliste.

Za one pacijente koji nisu u stanju da dođu na pregled ili lekarsku intervenciju obezbedili smo kućne posete.

service description:

MEDICINSKA LABORATORIJA

Kapacitet naše opreme, dobra organizacija rada, organizovana kontrola kvaliteta i iskustvo i obučenost laboratorijskih tehničara omogućavaju prijem i obradu većeg broja pacijenata.

Vađenje krvi / uzimanje materijala moguće je tokom celog dana (ukoliko specifičnost pojedinih analiza to dozvoljava), u našoj laboratoriji ili u Vašem domu ukoliko niste u mogućnosti da dođete do nas.

Analize su gotove u toku istog radnog dana, osim mikrobioloških, koje zahtevaju duže praćenje.

Facebook