Podaci firme ::::.
Gal Lasla 1
Kanjiža, 24420
Srbija
Interesujte se Mapa

Tržišna marka:

  • Certop
  • Certop Srbija
  • HACCP
  • ISO

service description:

CERTOP je sertifikaciono telo koje deluje u regionu Srednje i Jugoistočne Evrope, u prvom redu u Mađarskoj, Slovačkoj, Rumuniji a od nedavno i u Srbiji. Oslanjajući se u prvom redu na akreditacije sa područja zemalja Evropske Unije, od 1998. godine do danas stekli smo više od 3600 poslovnih partnera i uspešno realizovali preko 3400 projekata, što je nesporno najbolji dokaz uspešnosti i renomea naše firme.

Naša Holding Kompanija je generalni zastupnik : Grupe ROS (Registar of Standards Holding), URS ( United Registar of Systems Ltd.) i Gri ( Global Registars, Inc ).

Želimo da Vam putem našeg predstavništva, CERTOP CO d.o.o. iz Kanjiže ponudimo mogućnost sticanja međunarodno priznatih sertifikata po „domaćoj meri troškova“.


Želimo Vam puno poslovnih uspeha !
S poštovanjem,
Direktor,
Šandor Tibor
CERTOP CO d.o.o. Kanjiža
Podaci firme ::::.

service description:

Q Kvalitet tim sačinjavaju iskusni konsultanti i auditori za sisteme upravljanja. Glavni strateški pravac za ostvarenje naše misije je neprekidan razvoj i usavršavanje zaposlenih kroz obuke po priznatim evropskim i svetskim programima.

Osnovna delatnost Q Kvaliteta je pružanje konsalting usluga i usluga obuke u oblasti primene standarda:
- ISO 9001 za sisteme upravljanja kvalitetom,
- ISO 22000 i Codex Alimentariusa za sisteme upravljanja higijenom, bezbednošću hrane i HACCP,
- ISO 14001 za sisteme upravljanja zaštitom životne sredine,
- ISO 17025 za sisteme upravljanja kvalitetom u laboratoriji,
- ISO/TS 16949 za sisteme upravljanja kvalitetom u autoindustriji,
- OHSAS 18001 za sisteme upravljanja zdravstvenom zaštitom i sigurnošću na radu,
-BRC, Globalni standard za hranu, i IFS Međunarodni standard o hrani,
- GlobalGap.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Provera, sertifikacija i nadzor nad sistemom menadžmenta kvalitetom u proizvodnim i uslužnim organizacijama.

Provera, sertifikacija i nadzor nad HACCP sistemom organizacija prema Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.

Provera, sertifikacija i nadzor integrisanog sistema menadžmenta (IMS)

Obuka za interne proveravače

Preventivni inženjering iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

"STANDCERT" je privredno društvo za sertifikaciju i nadzor, koje se bavi sertifikacijom sistema menadžmenta.

"STANDCERT" je osnovan pošto je Institut za standardizaciju Srbije prestao da se bavi delatnošću sertifikacije sistema menadžmenta 2008-05-15 na osnovu člana 6. Zakona o standardizaciji službeni list SCG broj 44/05 i člana 5. Odluke o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije sl. Glasnik RS broj 16/07.
11.265.14.99
Sertifikaciono telo "STANDCERT" u obavljanju delatnosti sertifikacije sistema menadžmenta oslanja se na proveravače koji su bili na listi proveravača Instituta za standardizaciju Srbije i koji imaju dugogodišnje iskustvo i kompetentnost u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta.
"STANDCERT" obavlja delatnost sertifikacije u skladu sa principima koji stvaraju poverenje u proces sertifikacije.
"STANDCERT" poštuje i osigurava sve principe koji podstiču poverenje u proces sertifikacije. Svi principi su navedeni i opisani u Pravilima sertifikacije. Principima se štiti integritet i kredibilitet svih korisnika sertifikacije.
"STANDCERT" deluje u skladu sa sledećim principima:
-Nepristrasnost, odluke koje donosi "STANDCERT" zasnivaju se na objektivnom dokazu i na njih ne utiču drugi interesi ili druge strane
-Kompetentnost, sistem menadžmenta "STANDCERT" i stručnost osoblja koje sprovodi postupak sertifikacije su dovoljna potvrda kompetentnosti
-Odgovornost, "STANDCERT" ima dokumentovan sistem kojim je utvrđena odgovornost za sprovođenje procesa sertifikacije i donošenje odluka o dodeljivanju sertifikacije
-Otvorenost, "STANDCERT" obezbeđuje pristup javnosti informacija o svom procesu proveravanja, procesu sertifikacije, kao i o statusu sertifikacije: dodeljivanje, proširenje, održavanje, obnavljanje suspendovanje, redukovanje obima i povlačenje sertifikacije. Taj princip je ispoštovan kroz javnu dostupnost Pravila sertifikacije
-Poverljivost, "STANDCERT" sve informacije o klijentu tretira kao poverljive
-Reagovanje na prigovore, "STANDCERT" utvrđenim postupkom reagovanja na prigovore štiti svoje interese i interese klijenata i drugih korisnika sertifikacije u odnosu na greške, propuste ili ponašanje koje nije u skladu sa pravilima dobre prakse
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Kompanija "Bureau Veritas" d.o.o. u Beogradu, registrovana je u Agenciji za privredne registre u Beogradu 2005 godine, a osnivač je Bureau Veritas S.A. Paris, Francuska.

"Bureau Veritas" d.o.o. je ovlašćen za sprovođenje poslovnih aktivnosti matične kompanije Bureau Veritas na teritoriji Srbije i na teritoriji Crne Gore.

"BUREAU VERITAS" je osnovan 1828. u Antwerpenu (Belgija) kao “Informativna agencija za pomorsko osiguranje” koja je osiguravajućim kompanijama obezbeđivala informacije iz područja bezbednosti i kvaliteta brodova. Tada je kompanija započela s kontrolom kvaliteta koja se nastavila razvijati do danas. Godine 1833. sedište kompanije seli se u Pariz gde se nalazi i danas. Tokom tog dugog razdoblja opseg delatnosti BUREAU VERITAS proširio se od isključivo brodskih aktivnosti i na druge aktivnosti.

Delatnost BUREAU VERITASA temelji se na međunarodnoj mreži predstavništava, agencija i dodatnih kompanija osnovanih po svim kontinentima, tako da je trenutno prisutan u 140 zemalja, sa mrežom od 850 kancelarija i više od 44.000 stručnjaka. Čitava organizacija pod kontrolom je sedišta koje se sastoji od glavne uprave, uprava pojedinih grana delatnosti i centra za istraživanje i razvoj.

Danas je Bureau Veritas svetski poznata i priznata institucija, koja je u mogućnosti pružati širok spektar usluga, te s tehničkom podrškom omogućava ostvarenje različitih projekata u sledećim oblastima:

-Pomorstvo – Brodogradnja i brodarstvo
-Industrijski projekti
-Građevinarstvo
-Vazduhoplovna industrija (akreditacija 24 vlade)
-Međunarodna trgovina (akreditacija 15 vlada)
-Proizvodnja robe široke potrošnje kao što su proizvodnja igračaka, sportske odeće i obuće, tekstila itd.
-Proizvodnja hrane
-Zdravlje
-Sistemi upravljanja kvalitetom, sistemi upravljanja zaštitom životne sredine i sistemi upravljanja zdravljem i bezbednošću
-Transport i logistika

Bureau Veritas Certification nudi usluge sertifikacije sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001, sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001, sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću prema standard OHSAS 18001, sistema upravljanja sigurnošću hrane ISO 22000, HACCP, sistem upravljanja bezbednošću informacija ISO 27001, specifične sektorske standarde kao ISO 13485, TS 16949, PN-EN 15038, BRC, IFS, GLOBALGAP i dr.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

"AQA" obavlja usluge sertifikacije širom sveta preko svojih ovlašcenih regionalnih predstavništava kojima je odobren rad.

AQA International - Europe je ovlašćeno predstavništvo koje posluje kao ovlašćeno sertifikaciono telo pod rukovodstvom centale "AQA" u cilju pružanja usluga sertifikacije prema standardima ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ANSI/AIHA Z10, ISO TS 16949 i AS 9000.

Prema godišnjem istraživanju rejtinga sertifikacionih kuća u svetu i zadovoljstva klijenata koje je realizovao renomirani časopis "Quality Digest", a čije rezultate je objavio u svom julskom izdanju iz 2001. godine, AQA je među prvih 10 sertifikacionih kuća u svetu, a sa najvišim rejtingom u odnosu na ostale sertifikacione kuće koje pružaju svoje usluge na ovom tržištu, u svim istraživanim kategorijama: lojalnost klijenata, konzistentnost interpretacije zahteva standarda, dodatna vrednost za klijente, interpersonalne veštine proverivača, administracija neophodna za sertifikaciju, komunikacija. AQA International - Europe je ostvarila visok stepen zadovoljstva svojih klijenata bez ijedne žalbe u 2001. i 2002. godini.

AQA International - Europe je ovlašcena da pruža svoje usluge u sledecim državama:

Srbija
Makedonija
Bosna i Herczegovina
Bugarska
Hrvatska
Češka Republika
Mađarska
Rumunija
Slovenija
Montenegro
Slovačka
Podaci firme ::::.
Pljevaljska 2b
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Pružanje konsultanskih usluga pri uvođenju međunarodnih standarda


ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 14001 – Sistem ekološkog menadžmenta

OHSAS 18001 - Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
Međunarodni standard koji pomaže organizaciji da uspostavi sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosću na radu

ISO 27001 – Sistem bezbednosti informacija
Međunarodni standard koji pomaže organizaciji da unapredi svest o potrebi zaštite informacija

Sistemi bezbednosti hrane – ISO 22000, HACCP, IFS, BRC
Međunarodni standardi bezbednosti hrane

Sertifikacija, standardizacija, kontrola kvaliteta
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Uvodjenje ISO 22000 Sistema menadžmenta bezbednošću hrane


S obzirom da su mnoge organizacije u lancu snabdevanja hrane imale problem u doslednoj primeni HACCP-a bilo je neophodno kreirati standard koji će uzeti u obzir i njihovu specifičnu delatnost. Tako je nastao ISO 22000 kao presek zahteva ISO 9001 i HACCP.
ISO 22000 može da se implementira samostalno ili u kombinaciji sa drugim sistemima kvaliteta kao što su ISO 9001 ili ISO 14001 sa kojima je potpuno kompatibilan. Naravno, postoji i mogućnost proširenja već implementiranog sistema kvaliteta uz zadovoljenje dodatnih zahteva koji su specifični za standard ISO 22000.
Podaci firme ::::.
Knjaževačka 21
Niš, 18000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Konsultantske usluge

Najbitniji faktor u prošlim i budućim ostvarenjima predstavljaju naši dobri poslovni odnosi sa kupcima. Sve aktivnosti CIM Group usmerene su ka ispunjenju i prevazilaženju zahteva i potreba kupaca. Svoje kupce smatramo partnerima sa kojima zajedno rastemo i napredujemo. Mi pomažemo partnerima da poboljšaju performanse poslovnih procesa kako bi pravili profit sada i u budućnosti. Partnerima pomažemo prilikom donošenja strateških odluka i u rešavanju svakodnevnih problema, na transparentan, poverljiv i proaktivan način, sve u cilju poboljšanja sveukupnih performansi.
Sertifikacija, standardizacija, kontrola kvaliteta

CIM Group sarađuje sa velikim brojem organizacija - od organizacija koje smo uredili i sertifikovali kod inostranih sertifikacionih kuća, organizacija čiji smo integrisani sistem menadžmenta uredili u skladu sa zahtevima strateških partnera iz inostranstva, do organizacija koje po dobijanju sertifikata koriste naše proizvode i usluge kako bi se pripremile za resertifikaciju u skladu sa novim verzijama standarda i kako bi poboljšale stabilnost i sposobnost svojih procesa u težnji da dostignu kvalitet svetskeklase.
Sertifikacija, standardizacija, kontrola kvaliteta
Podaci firme ::::.

Kruševac , 37000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

AQP agencija osnovana je 2007 godine, a nastala je nakon dugogodišnjeg rada na konsultantskim uslugama tako da predstavlja centar za kvalitet i poslovnu izvrsnost sa ciljem pružanja usluga u oblasti konsaltinga, implementacije standarda i edukacije menadžmenta i zaposlenih.

AQP agencija vođena je željom osnivača da svoje bogato iskustvo sticano preko 25 godina radom u stručnim timovima i realizacijom mnogih projekata u različitm granama industrije podeli sa svojim klijentima dajući im garanciju da će njihovi ciljevi biti i ostvareni.

AQP kreira edukativne seminare koje definiše zajedno sa klijentima sa posebnim akcentom na praktičnu primenu rešenja sa merljivim rezultatima.

Facebook