Podaci firme ::::.

service description:

1995.god. direktor Dr Gabriela Pavlović Ćirković i Dr Slobodan Ćirković osnovali su lekarsku ordinaciju "MEDICOM"

1997.godine ordinacija je prerasla u polikliniku.

2004.godine poliklinika "MEDICOM" je dobila nov savremeno opremljen prostor u centru grada na Vračaru, površine 100 kvm sa četiri ordinacije.
2007.godine "MEDIKOM" tim čini 10 stalno zaposlenih lekara i medicinskih tehničara.

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

* Specijalistički pregledi za decu i odrasle sa kompletnom dijagnostikom
* Interna medicina: kardiologija, endokrinologija, pulmologija, gastroenterologija, nefrologija, reumatologija
* Pedijatrija
* Ginekologija
* Fizikalna medicina
* Laboratorijske analize
* Ultrazvučna dijagnostika
* Elektromiografija, EMG, za decu i odrasle

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Poliklinička dijagnostika u idealnim uslovima, specijalistički pregledi

- Individualni pristup i timski rad iskusnih lekara obezbedjuju maksimalnu podrsku i pomoć

- Kompletna ultrazvučna dijagnostika

- Kompletno intenzivno lečenje palijativnih onkoloških pacijenata

- Kompletno opremljeni jednokrevetni apartmani, sa monitoringom vitalnih funkcija

- Dnevna bolnica za primanje hemioterapije, uz najsavemenije metode pripreme terapije u laminarnoj komori

- Kontakti sa vodećim stručnjacima iz celog sveta

- Kompletna terenska dijagnostika i lečenje u Vašem domu

- Dijabetično stopalo, najsavremeniji pristupi i timsko lečenje
Podaci firme ::::.
Ilije Ognjanovića 1
Novi Sad, 21000
Srbija
Tel.: 021/422-332
Mapa

service description:

Od 1997. godine pratimo evropske tokove u primeni standarda u laboratorijama. Uvođenjem GLP (Good laborathory practice) – DLP (Dobre laboratorijske prakse) stekli smo ogromno iskustvo i svest o potrebi stalne kontrole kvaliteta i unapređivanja politike te kontrole. Zahvaljujući uvođenju ovog standarda, obezbeđeni su potrebni preduslovi za klinička ispitivanja terapijskih efekata lekova. Do sada je urađeno više desetina kliničkih studija, a potvrda kvaliteta, podrška i preporuka za dalji rad u toj oblasti došla je 2004. godine od prestižne Američke asocijacije za hranu i lekove (FDA).

Laboratorije
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Medlab po svojoj organizacionoj šemi je podeljen na:
- Prijemno odeljenje sa laboratorijom za uzimanje i obradu uzoraka
- Laboratoriju za hematološka ispitivanja
- Laboratoriju za ispitivanje sperme, urina i ostalog materijala
- Laboratoriju za mikrobiološka, virusološka i imunološka ispitivanja
- Laboratoriju za biohemijska i imunometrijska ispitivanja
- Laboratoriju za patohistološka i citopatološka ispitivanja
Podaci firme ::::.

Niš, 18000
Srbija
Tel.: 018/521-108
Mapa
E-mail: office@scor.rs

service description:

Firma SCOR doo osnovana je 1991.godine.Zastupnik je inostranih kompanija koje proizvode laboratorijsku opremu i reagense za laboratorijsku namenu.

SCOR doo sa sedištem u Nišu i predstavništvom u Beogradu,Subotici i Podgorici odgovora na sve zahteve za specifičnim proizvodima i uslovima karakterističnim za našu zemlju i okruženje.

Scor ima 20 radnika u stalnom radnom odnosu.Stručan kadar sa najvišim kvalifikacijama brine o potrebama naših kupaca. Tehnički smo opremljeni za transport robe u temperaturskim režimima od 2-8 stepeni celzijusa, kao i za režime dubokog zamrzavanja korišćenjem suvog leda.

Kvalitet naših proizvoda i servisnih usluga su osnova za zadovoljstvo naših kupaca.U svom poslovanju uspostavili smo sistem upravljanja kvalitetom po standardu SRPS ISO 9001:2008 a u toku je uvođenje INTEGRISANOG MENADŽMENTA SISTEMA upravljanja kvalitetom(ISO 9001:2008),upravljanja zaštitom životne sredine(ISO14001:2005) i upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu(OHSAS 18001).

Poslovna politika SCOR doo je stvaranje dugoročnih partnerskih odnosa sa kupcima.
Podaci firme ::::.

service description:

Sistem medicinskih laboratorija "Allabo" nastao je 2006. godine, objedinjavanjem posebnih laboratorija koje su nastale i proširivale svoju delatnost od 2004. god.
Od tada "Allabo" laboratorije ostvaruju konstantan razvoj i unapređenje kvaliteta usluga.

Osnovni resurs naših laboratorija je visokostručan i obučen profesionalni kadar sa dugogodišnjim iskustvom u relevantnim medicinskim institucijama.

Primenom najnovijih saznanja iz oblasti savremene medicine i laboratorijske dijagnostike, uz poštovanje međunarodnih standarda laboratorijske dijagnostike i korišćenjem najsavremenije tehnologije postiže se preciznost i pouzdanost rezultata, u cilju kontrole trenutnog stanja parametara značajnih za vaše zdravlje.

"Allabo" obavlja delatnost laboratorijske dijagnostike u svojim laboratorijama na Novom Beogradu, u centru Beograda, na Paliluli, u Mirijevu, u Zemunu, Požarevcu i Vršcu.

Sve laboratorije "Allabo" sistema su kompletno opremljene stručnim kadrom i najsavremenijom opremom za samostalno obavljanje hematoloških, biohemijskih i mikrobioloških istraživanja.Naše laboratorije koriste najsavremeniju opremu, gde je najzastupljenija oprema Roche proizvodne linije.

Svaku "Allabo" laboratoriju kontroliše diplomirani farmaceut ili doktor medicine specijalizacije medicinske biohemije ili medicinske mikrobiologije. Ukupan broj zaposlenih je 40, od čega 10 zaposlenih poseduje visoku stručnu spremu. Svi zaposleni poseduju neophodno iskustvo u relevantnim medicinskim institucijama.

Visokostručni i profesionalni kadar uz korišćenje najsavremenije tehnologije i poštovanje međunarodnih standarda laboratorijske dijagnostike predstavlja garanciju preciznosti i pouzdanosti vaših rezultata.

"Allabo" laboratorije permanentno sprovode internu kontrolu kvaliteta u svim radnim procesima, od prijema uzoraka na analizu, do izdavanja rezultata.

"Allabo" laboratorije su takođe uključene u sistem spoljašnje kontrole kvaliteta PREVECAL, koji je organizovan kao internacionalni program firme ByoSystems S.A., koji se obavlja jednom mesečno.

U sistemu spoljašnje kontrole kvaliteta, "Allabo" laboratorije dobijaju nepoznate kontrolne materijale, za koje šalju dobijene rezultate a povratno dobijaju izveštaje o tačnosti njihovih rezultata.

Sistemom spoljašnje i unutrašnje kontrole kvaliteta "Allabo" laboratorije obezbeđuju svojim pacijentima preciznost i pouzdanost rezultata.

"Allabo" laboratorije ostvaruju uspešnu saradnju sa relevantnim medicinskim institucijama u zemlji i inostanstvu.
Podaci firme ::::.

service description:

"BEBAFARM - Tim lekara koji rade u službi Vašeg zdravlja

Čime se bavimo?
2002. godine počeli smo kao laboratorija, radeći većinu laboratorijskih analiza.

Bebafarm je danas Poliklinika koja je svoje zdravstvene usluge prema svojim pacijentima proširila u skoro sve oblasti medicine.Pa tako danas pored laboratorije koja obuhvata: Kompletnu krvnu sliku,hormone i hormonalni status,viruse,alergiju i tumor markere,biohemijske analize i pregled urina,našim pacijentima pružamo usluge i iz oblasti KARDIOLOGIJE,GASTROENTEROLOGIJE,GINEKOLOGIJE I EHOSONOGRAFIJE,,sve to uz vrhunsku ultrazvučnu i kolor dopler dijagnostiku,kao i kroz konsultacije lekara specijaliste.

Za one pacijente koji nisu u stanju da dođu na pregled ili lekarsku intervenciju obezbedili smo kućne posete.

Podaci firme ::::.

service description:

Raznovrstan način ishrane koji utiče na naše svakodnevne živote predstavlja nužno područje za razumevanje i dijagnosticiranje uzroka simptoma koje je, čini se, veoma često teško protumačiti. Osobe koje pokazuju neke od simptoma netolerancije na hranu često su vođene medicinskim mišljenjem i medijima da veruju da je njihovo stanje umišljeno " ili se pak bave manifestovanjem fizičkog stanja, a ne uzrokom. zgog toga je naš cilj da damo odgovore na vaša pitanja o netoleranciji na hranu i objasnimo prednosti koriščenja Food Detective ™ testa ukoliko patite od bilo kojih od simptoma koji mogu biti prouzrokovani netolerancijom.

Iako nema opasnosti po život, netolerancija na hranu se ne sme potceniti, jer njen uticaj na bolest može biti značajan, budući da ima ozbiljnog uticaja na mogućnost življenja normalnim zdravim životima. Incidenca netolerancije na hranu je izuzetno široka, a procenjuje se da čak 45% populacije može biti pogođen njome. Kod mnogih ljudi s netolerancijom na hranu pojavljuje se više od jednog simptoma. Simptomi mogu biti često nejasni i korijen uzroka problema, hrana, nije uvijek pravilno dijagnostifikovana. Oboleli se često žale da su tobože u magli, da se osećaju naduveno i umorno sve vreme.

U suštini, netolerancija na hranu je abnormalna reakcija vašeg tela na određene namirnice koja se može manifestovati na razne načine. Neki ljudi će imati jedan simptom, kao što su jake glavobolje, dok će drugi, na nesreću, iskusiti sindrom iritabilnog kolona, migrenu, kožne ili respiratorne simptome. Nije lako kada se shvati da je vaša hrana katalizator određenih simptoma, za razliku od neposrednih reaktivnih simptoma alergije na hranu, simptomi netolerancije na hranu se često pojavljuju nekoliko sati ili čak nekoliko dana kasnije. U stvari, mnogo onih koji pate od netolerancije na hranu su kritikovali post dijagnozu i nakon uklanjanja problematičnih namirnica, ustanovili su prouzrokovale manje simptome, kao posledica netolerancije na određene namirnice za celi njihov život.
www.neomedica.rs


service description:

MEDICINSKA LABORATORIJA

Kapacitet naše opreme, dobra organizacija rada, organizovana kontrola kvaliteta i iskustvo i obučenost laboratorijskih tehničara omogućavaju prijem i obradu većeg broja pacijenata.

Vađenje krvi / uzimanje materijala moguće je tokom celog dana (ukoliko specifičnost pojedinih analiza to dozvoljava), u našoj laboratoriji ili u Vašem domu ukoliko niste u mogućnosti da dođete do nas.

Analize su gotove u toku istog radnog dana, osim mikrobioloških, koje zahtevaju duže praćenje.

Facebook