Podaci firme ::::.

Čoka, 23320
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

OPREMA ZA LIVNICU

PROIZVODI:

- INDUKCIONE SF PEĆI

- INDUKCIONE KANALNE PEĆI

- ELEKTROOTPORNE PEĆI

- ELEKTROOTPORNE NAGIBNE PEĆI

- UREĐAJI ZA VF KALENJE

- GASNE I ULJNE PEĆI

- PEĆI ZA TERMIČKU OBRADU

- MERNI INSTRUMENTI
Podaci firme ::::.
Palmira Toljatija 3/5
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

Tržišna marka:

  • Clyde Bergermann
  • Dunlop

service description:

Preduzeće ELEKTRA sistem je osnovano maja 1994. godine i specijalizovano je za spoljnu i unutrašnju trgovinu opremom, materijalom i rezervnim delovima u oblasti energetike, rudarstva i telekomunikacija.

Najpovoljniji uslovi prodaje i poštovanje poslovnih dogovora su naš moto, koji je za relativno kratko vreme stvorio dobru sliku o preduzeću kod naših poslovnih partnera koji su podjednako male proizvodne i trgovinske firme, kao i veliki sistemi u zemlji i inostranstvu.

Razlozi uspešnog poslovanja su pre svega solventnost, pravilna orijentacija na dugoročne poslove, brzina i kvalitet u isporuci robe, kao i visoko kvalifikovani i profesionalno orjentisani tim saradnika, a kao dokaz stabilnosti i pouzdanosti preduzeća su stalnost kupaca i dobavljača. Preduzeće je 11. oktobra 2001. godine dobilo sertifikat JUS ISO 9002/1996 iz oblasti spoljne i unutrašnje trgovine kao priznanje kvaliteta u radu, koji je 15.06.2004. obnovljen u JUS ISO 9001/2001.

Od svog osnivanja uspešno se bavimo veletrgovinom i izvozom elektromaterijala i opreme za upotrebu u elektroprivredi, telekomunikacijama i rudarstvu - prvenstveno sledećih proizvoda:

1. Energetski (instalacioni) provodnici sa PVC ili gumenom izolacijom (P, P/F, PP/L, PP/J, PP, PP/R, GG/J), kablovi za zavarivanje (ZG/S, NSLFF) i silikonski kablovi.

2. Energetski kablovi

a) niskonaponski kablovi 0,6/1kV, za polaganje u zemlju (PP-00, PP-41, PP-45) sa provodnikom od bakra ili aluminijuma, samonoseći kablovski snopovi (X00/0 A)

b) srednjenaponski kablovi sa PVC, XLPE ili papirnom izolacijom, sa provodnikom od bakra ili aluminijuma, sa ili bez mehaničke zaštite (XHP-48, PHP-48, XHP-81, PHP-81, XHE-49, IPO-13, NPO-13, IPZO-13, NPZO-13) za napone 10kV, 20kV i 35kV, u zavisnosti od propisa i preporuke distributivnih preduzeća.

c) rudarski kablovi (GN-50, EPN-50, EPN-64, EPN-78)

3. Al-Fe užad za nadzemne vodove, kao i ostale vrste užadi.

4. Kablovske glave i spojnice za energetske, telefonske i optičke kablove.

5. Kablovski pribor i oprema za električne vodove - kablovske papučice, stezaljke, oprema za samonoseće kablove, PVC-kanali, kablovske vezice, kleme za nizanje (VS kleme), oznake za VS-kleme i provodnike, opomenske tablice i tablice rednih brojeva

6. Dalekovodna oprema: oprema za prihvatanje i spajanje za nadzemne vodove i samonosive kablovske snopove, izolatori, nosači izolatora.

7. Transformatori: transformatorske stanice, transformatori svih naponskih nivoa i snaga, rezervna i dodatna oprema za transformatore.

8. Telefonski kablovi i provodnici - za unutrašnju i spoljašnju montažu, samonosivi kablovi, pretplatnički i spojni kablovi, zatim niskofrekventni, koaksijalni, sve vrste optičkih signalno-mernih i rudarskih kablova (TI-20, TC-40, TI-44, TK-33, TK-59, TK-00, TK-10).

9. Telekomunikaciona oprema: telefonski ormari, PSK pribor, razvodne kutije, reglete, oprema i pribor za fiber-optičke kablove: univerzalne spojnice, spojne kasete, adapteri, spojni češljevi, optički razdelnici, spliceri, kompleti alata, kao i kompletna oprema za potrebe velikih sistema kao što su nacionalne telekomunikacione kompanije

10. Gromobranska oprema: pocinkovana traka, stezaljke, držači, potpore, ukrsni komadi, perforirana traka, uzemljivači.

11. Merna i relejna tehnika: releji, kontaktori, bimetali, grebenasti prekidači, tasteri, brojila i merne grupe, instrumenti, ispravljači...

12. Ostali elektroinstalacioni materijal: utikačke kutije, prekidači, utikači, produžni gajtani, cevi i kanali, pozor traka, stezaljke sa priborom, razvodni ormari, automatski osigurači, sklopke.

13. Rasveta: sijalice i fluo cevi, javna i industrijska rasveta, prigušnice, stubovi, klasična i fluo rasveta, prenosne svetiljke, ručne lampe.

14. Proizvodi gumarsko-hemijske industrije

a) Klinasto remenje: industrijsko, uskoprofilno i klasičnog profila, remenje za auto-industriju, varijatorsko remenje-standardno i po narudžbi, šestougaono remenje-Duplex, specijalno i po zahtevu.

b) Transportne trake: trake opšte namene, vatro-otporne, toplo-otporne, uljno-otporne, trake za nisku temperaturu, trake za prehrambenu industriju, elevatorske i trake sa čeličnim šasijama.

c) Gumeno-tehnička roba: gume za oblaganje bubnjeva, gumene zavese i brisači, zaptivke, membrane, podmetači, prstenovi, odbojnici.

Tokom proteklih godina preduzeće je svoju uspešnost i efikasnost potvrdilo na brojnim značajnim projektima za obnovu i rehabilitaciju infrastrukture i elektro-energetskog sistema u BiH po kojima je isporučila robu finansiranu od britanske i američke vlade, EBRD-a i Evropske komisije. Ovim je ostvaren značajan izvoz robe jugoslovenskih proizvođača, a istovremeno su zadovoljeni veoma strogi zahtevi u smislu kvaliteta, standarda i rokova u oštroj konkurenciji sa svetskim proizvođačima.

Ovako kvalitetno poslovanje rezultiralo je potpisivanjem zastupničkih ugovora sa kompanijama iz Velike Britanije, Nemačke i Holandije. Elektra sistem je ekskluzivni zastupnik Fenner Dunlop Conveyor Belting Europe, proizvođača transportnih traka, predstavnik britansko-američke kompanije Stock Redler Ltd. i nemačke kompanije Clyde Bergemann GmbH.

Fenner Dunlop Conveyor Belting Europe je od decembra 2001. god. najveća kompanija u svetu u proizvodnji transportnih traka, sa proizvodnim kapacitetima na svim kontinentima. Nudi najširu paletu transportnih traka u svetu, od traka velike nosivosti sa PVC/gumenom oblogom ojačanih tkaninom ili čelikom za primenu u rudarstvu, kamenolomima, termoelektranama, do traka lake nosivosti.

Redler /Stock je britansko-američka kompanija koja se bavi projektovanjem i proizvodnjom opreme za rukovanje rasutim teretom i inovativnim tehnologijama za kontrolu očuvanja životne sredine. Ova kompanija već sedamdeset godina opslužuje mnoge industrijske grane, a trenutno svoje aktivnosti usmerava na energiju i proces, luke i terminale, biomasu i obnovljive vidove energije, kao i industrije za rukovanje zrnastim materijalom. Redler je evropska direkcija Stock Equipment Company koja se nalazi u Ohajo, SAD.

Clyde Bergemann iz Nemačke, deo je globalne grupe kompanija “Clyde Bergemann Power Group” koja obezbeđuje sisteme i rešenja za tržišta energetike i ekološkog inženjeringa. Glavne oblasti aktivnosti “Clyde Bergemann”-a su: sistemi za čišćenje “pod opterećenje”(duvači gari), sistemi za čišćenje grejnih i reaktivnih površina, rukovanje pepelom i pneumatski transportni sistemi, gasni sistemi čišćenja, kontrolni i sistemi za sagorevanje, modifikacija i rešenja za optimizacija, kompletne usluge nakon prodaje

U nadi da ste kroz prethodne informacije stekli uvid u naše poslovne mogućnosti pozivamo Vas na uspostavljanje poslovne saradnje sa našim preduzećem.

Facebook