Parapsihologija

Podaci firme

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

PARAPSIHOLOGIJA

Čovek se interesuje za nepoznatim, mnogi pronalasci i otkrića upravo se zasnivaju na ovoj radoznalosti za nepoznatim. U današnjici sa filozofijom pozitivizma i razvojem u materijalnoj sferi dovodi do ubrzanih koraka razvoja nauke i u sferi duhovnog. Na ovom polju razvoja za osnovu se uzima čovek. Ali nažalost ova istraživanja se još uvijek zasnivaju na telepatiji, meditiranju i hipnozi te se jednim imenom nazivaju parapsihologija.

U parapsihologiji ne susrećemo neke nove teme, uglavnom su to teme i prošlih civilizacija (kineska, indijska) kao što su joga, telepatija, telekineza, meditacija i sl. Čak šta više u današnjici u ovim zemljama ima veliki broj stanovništva koji poseduje pojedine od gore navedenih osobina parapsihologije.

PARAPSIHOLOŠKE MOGUĆNOSTI ČOVEKA

U ljudskoj prirodi pored stvari i osobina za koje smo svesni i koristimo ih, postoje i one druge za koje nismo svesni te ih samim tim i ne koristimo. Primera radi; pomoću telepatije mogu se čitati misli druge osobe. Ljudska duša koja nema granice u vremenu i prostoru može da vidi prošlost i budućnost (u određenoj meri, što se često pogrešno veže za gatanje i proricanje budućnosti). Čak se pojavljuju osobe koje nam saopštavaju našu blisku budućnost. Oni delimično mogu da predvide stvari koje su za njih izašle iz sveta nepoznatog i tako pogode neke stvare koje tek trebaju da se dese. Da, to je čovek koji je u mogućnosti da uradi još mnoge stvare u koje je veoma teško poverovati. Naravno osobe sa ovim karakteristikama su veoma rijetke tako da zauzimaju poseban položaj u društvu.