SHOP INVEST

Podaci firme

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

AUTO DELOVI
AKUMULATORI
BATERIJE
AUTO KOZMETIKA

Uvoz i prodaja auto delova:
- originalnih domaćih, tako i rezervnih delova velikih stranih proizvođača koji svoje proizvodne pogone imaju širom Evrope


Šta je akumulator

Akumulator je mala hemijska fabrika, koja pravi struju u svojim ćelijama. Olovni akumulator je hemijski napunjen čistom sumpornom kiselinom i čistom destilovanom vodom. Ova kombinacija se zove “Elektrolit”. Sumporna kiselina ulazi u pore olovnih ploča, i izaziva hemijsku akciju.


Kada se akumulator prazni, električno aktivan materijal sa pozitivnih ploča u kombinaciji sa sulfatima iz sumporne kiseline formira elektrosulfatne soli (kristalno stanje). Kada se akumulator puni, elektrosulfatne soli se vraćaju u elektrolit (tečno stanje) i ciklus se ponavlja, dok se ne pojavi problem.