7.Jula 50.
Bečej, 21220
Srbija
Tel.: 062/878-4630
Mapa

service description:

Podaci firme ::::.
Đorđa Jovanovića 13
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Reciklaža sekundarnih sirovina
Podaci firme ::::.
Durmitorska 8.
Kaluđerica, 11130
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Podaci firme ::::.

Beograd - Voždovac, 11010
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Otkup i prodaja sekundarnih sirovina od metala.

Preduzeće Ecoteq d.o.o. Beograd je ovlašćena fima od strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i poseduje Integralnu dozvolu za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada na celoj teritoriji RS, kao i transport svih vrsta opasnog otpada (osim eksplozivnog i radioaktivnog) u skladu sa dozvolom za prevoz opasnih materija.
Osnovni cilj poslovanja preduzeća Ecoteq je unapređenje standarda zaštite životne sredine poštovanjem svih Zakona koji regulišu ovu oblast, a time i doprinos čistom i zdravom okruženju za buduće generacije.
Opredeljenje preduzeća Ecoteq je da svojim poslovnim partnerima omogući dugoročnu i kompletnu uslugu vezanu za ekološko zbrinjavanje svih vrsta otpada, preuzimanjem odgovornosti za kretanje otpada od proizvođača otpada do konačnog tretmana ili odlaganja.
Kao lider u oblasti reciklaže otpada i zaštite životne sredine, održavanje konkurentnosti na tržištu preduzeća Ecoteq zasnovano je na sveobuhvatnom zbrinjavanju svih vrsta otpada, održavanju visokog kvaliteta rada, i poštovanju Zakonom predviđenih normi zaštite životne sredine (uskladu sa direktivama EU), standarda kvaliteta, standarda zaštite zdravlja i zaštite na radu. U skladu sa individualnim zahtevima poslovnih partnera prilagođava se celokupna procedura upravljanja otpadom.
Glavni tokovi otpada za koje pružamo kompletnu uslugu jesu:
- čvrsti otpadi metalnog porekla i nemetalnog porekla,
- plastika, papir, tekstil,
- muljevi, talog,
- otpadne gume,
- otpad od električnih i elektronskih proizvoda,
- otpad od računarskih sistema i komponente,
- ambalažni otpad, i druge vrste otpada.
Za preuzimanje ovakve društvene odgovornosti i za obavljanje procedura u oblasti upravljanja otpadom, preduzeće Ecoteq ima rasprostranjene poslovne jedinice širom RS: u Šapcu, Novom Sadu, Kraljevu, Kragujevcu, Pančevu, Zemunu, DC u Surčinu, kao i ugovore o dugoročnoj saradnji sa mnogim firmama u ovoj oblasti.
Pored toga zavidna je i tehnička opremljenost: kamioni sa kontejnerskim sistemom, bageri, hidrulične prese i makaze, digitalne vage, uređaji za kontrolu radioaktivnosti, separatori za odvajanje ulja i masti, kao i sigurnosni sistemi omogućuju sigurno i bezbedno po zdravlje i životnu sredinu zbrinjavanje otpada.
Podaci firme ::::.

service description:

ECO-RECYCLING je započeo sa radom 2007. godine, kao prva fabrika za reciklažu dotrajalih pneumatika na te ritoriji Srbije.
Sedište ECO-RECYCLING-a je u Novom Sadu,
glavnom privrednom centru vojvođanske regije.


Reciklažni kompleks koji se prostire na 23.000 m2 obuhvata otvorene boksove za skladištenje i manipulaciju otpadnim gumama (3.600m2), kao i objekte (3.200m2) u kome je instalirana najsavremenija oprema renomiranog danskog
proizođača opreme za reciklažu otpada i omogućava preradu svih tipova i dimenzija pneumatika, pa i najvećih damper guma.
Kapacitet prerade naše fabrike iznosi oko 18.000 tona gumenog otpada na godišnjem nivou, proizvodeći oko 12.000 tona gumenog granulata čistoće 99,9 % u više standardnih dimenzija. Prerađivački kapacitet će od ovog leta biti udvostručen. Granulati dobijeni recikliranjem gume mogu se koristiti na mnogo načina:SAOBRAĆAJ
dodatak asfaltima u izradi puteva – uz prednosti :smanjenje puta kočenja i buke, duži upotrebni vek kolovoza uz povećanu otpornost na pojavu pukotina i kolotraga;
galanterija za putnu industriju (parking i stubići za signalizaciju, ivičnjaci, pružni prelazi, saobraćajne barijere);
automobilski delovi (kočnice, delovi za unutrašnjost, volani, pregrade)SPORT, REKREACIJA, ODMOR
podloge za sportske terene (tenis, atletika, sportski tereni na
otvorenom, u dvorani, tereni od veštačke trave); dečja igrališta;
popločavanje šetališta, bašta, prostora oko bazena ...GRAĐEVINARSTVO
obloge za izolaciju krovova, zvučne barijere u
građevinarstvu, vodootporne membrane, porozna
bitumenska veziva, gumene cevi ...POLJOPRIVREDA
proizvodnja podnih gumenih podloga za štaleDOMAĆINSTVO
izrada raznih gumenih delova za domaćinstvo, zaštitne
podne obloge, pune gume za kolica i kante za smeće,
žardinjere ...
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 064 353-50-00
Mapa

service description:

REDUZEĆE EKOMARKET NET PRUŽA SLEDEĆE VRSTE USLUGA U OBLASTI KONSALTINGA U UPRAVLJANJU OTPADOM.

- DOZVOLA ZA SAKUPLJANJE, TRANSPORT, SKLADIŠTENJE,
TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
- IZRADA DOKUMENTACIJE, RADNIH PLANOVA I ZAHTEVA ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA SAKUPLJANJE I TRANSPORT OTPADA.

- IZRADA DOKUMENTACIJE, RADNIH PLANOVA I ZAHTEVA ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I/ILI ODLAGANJE OTPADA.

- IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA OTPADOM.

- IZRADA RADNOG PLANA POSTROJENJA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM.

- IZRADA PROJEKATA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM.

- ZAHTEVIMA ZA ISPUNJENJE OBAVEZA U POGLEDU USAGLAŠAVANJA PREDUZEĆA SA ZAHTEVIMA ZAKONSKIH PROPISA IZ OBLASTI RECIKLAŽE.

- IZRADA PROJEKATA, STUDIJA IZVODLJIVOSTI I BIZNIS PLANOVA U OBLASTI RECIKLAŽE.

- PIŠEMO PROJEKTE ZA VAS ZA KONKURISANJE KOD DOMAĆIH ILI STRANIH DONATORA, ZA KREDITNA ILI PROJEKTNA SREDSTVA.

- PIŠEMO PROJEKTE ZA UDRUŽENJA IZ OBLASTI, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, RECIKLAŽE I ZAPOŠLJAVANJA U OBLASTI RECIKLAŽE.
Podaci firme ::::.
Gajeva 75
Subotica , 24000
Srbija
Tel.: 024 522 655
Fax: 024 529 209
Mapa

service description:

ECO FENIX B TEAM – reciklaža metalnih i nemetalnih ostataka i otpada. ECO FENIX B TEAM DOO Subotica je nastala kao rezultat dugogodišnjeg rada u delu SEKUNDARNIH SIROVINA-PRIMARNE RECIKLAŽE.
Društvo za reciklažu
Podaci firme ::::.
Adrani BB
Adrani, 36203
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

OTKUP I PRERADA SEKUNDARNIH SIROVINA, PROMET ROBE CRNE METALURGIJE I USLUGE PRERADE (SEČENJE, SAVIJANJE...)
RECIKLAŽA SEKUNDARNIH SIROVINA
Podaci firme ::::.

service description:

Marketing
Marketing usluge
Reklamna agencija
Marketing i propaganda
Globalna strategija čovečanstva proglasila je 21. vek, vekom za čistu energiju, vodu, i zdravu hranu. Obnovljivi izvori energije (mini hidroelektane, elektrane na bio masu, gas...) kao i reciklaža svih vrsta otpada (opasnog i neopasnog - plazma konverter) su naš pravac razvoja, naš prioritet, ne zanemarujući sve drugo što smo radili počev od proizvodnje, trgovine, izvoza i uvoza, marketinga i drugih poslova.
Podaci firme ::::.
Simina 18
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Preduzeće YUNIRISK je osnovano 1995. godine u Beogradu. Već u svom imenu je označeno opredeljenje ka domenu rizika, njegovog definisanja, upravljanja i izrade mera zaštite. Vrlo brzo po osnivanju, preduzeće je u svoj poslovni portfolio uključio aktivnosti zaštite životne sredine, a pre svega upravljanja otpadom i reciklažom otpadnih materija.
U 2004. godini, sa preduzećem EKO TEHNING, sklopljen je ugovor o transferu tehnologije, na području Srbije i Crne Gore, za inertizaciju-preradu različitih industrijskih otpada, pod patentno zaštićenim nazivom MID-MIX®.

U 2006. godini YUNIRISK je izgradio sopstveno mobilno postrojenje za inertizaciju različitih industrijskih otpada primenom MID-MIX® tehnologije

Pored inertizacije opasnih industrijskih otpada MID-MIX® tehnologijom Yunirisk pruža i sledeće usluge:
konsalting i inžinjering u oblasti ekologije
izrada studija i programa u oblasti zaštite životne sredine
izrada planova sanacija u oblasti zaštite životne sredine
konsalting u oblasti upravljanja otpadom
izrada izveštaja o stanju zaštite životne sredine
utvrđivanje i procena rizika i šteta (revizije, veštačenja i ekspertize) u vezi sa poslovima osiguranja u domenu zaštite životne sredine
izrada aplikacija za pretpristupne fondove EU
edukacija u u oblasti zaštite životne sredine, upravljanja otpadom i reciklažom
transferi i implementacija tehnologija u oblasti zaštite životne sredine
Podaci firme ::::.

service description:

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA POKRIVA NEKOLIKO DELATNOSTI KAO ŠTO SU : JAVNA ČISTOĆA, ZELENILO, PIJACE, GROBLJA, RASADNIK, GRAĐEVINSKA OPERATIVA I RECIKLAŽA OTPADA

Facebook