service description:Preduzeće ”EL-CO” d.o.o. je osnovano 1994. radi proizvodnje elektroinstalacionog materijala i komponenti.


U poziciji smo da ponudimo širok asortiman proizvoda za električne sisteme: osigurače, uloške osigurača, valjkaste uloške osigurača, različite svrhe i veličine – DII, DIII, D0, NH (00; 0; 1; 2; 3).


Kompanija EL-CO zapošljava stručni kadar, ne prestano
prati ubrzani razvoj tenike, nastupajući na sajmovima
u zemlji i inostranstvu.
Sa rastom kompanije i naša ponuda se širila, tako danas nudimo sav elektro materijal.Da idemo u korak sa vremenom potvrdjuju i
najaktuelniji proizvodi.

Svoje proizvode izvozimo u Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Rumuniju i Nemačku.


“EL-CO” već niz godina blisko i uspešno sarađuje sa kompanijom M.Schneider iz Nemačke, i predstavlja ovlašćenog predstavnika za Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru.Pored atesta o kvalitetu proizvoda EL-CO od 2006. godine ima i evropski sertifikat ISO 9001-2000 TŰV CERT


Politika kvaliteta d.o.o. EL-CO, zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno
orijentisanog poslovnog sistema sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva i oćekivanja kupaca
i drugih zainteresovanih strana, uz stalno povećanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja.

vaše slike:

distributer elektro opreme
Elektro instalacija
Elektro Inženjering Instalacije
elektro materijal
Elektro materijal i oprema
Elektro materijali i oprema
elektro oprema
elektrogalanterija
elektroinstalacije
Elektroinstalacioni materijal
Podaci firme ::::.
Prvi Maj 154
Novi Pazar, 36319
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Podaci firme ::::.

Niš, 18000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

"SEMO Electrical" Ltd. osnovana je 1972. godine u Tel Avivu, Izrael. Firma se bavi projektovanjem i konsultacijama u oblasti elektrotehnike. Zapošljava više od 30 elektroinženjera i tehničara.

2009. godine osnovano je preduzeće "SEMO" d.o.o. Niš. Bavimo se uvozom i prodajom elektro materijala od proizvođača CHINT, SATEC, TIBOX i SBat.

Za kratak vremenski period koliko preduzeće "SEMO" Niš postoji, uspeli smo da obezbedimo veliki broj klijenata ne samo u našoj zemlji već i u regionu.
Podaci firme ::::.

Sombor , 25100
Srbija
Interesujte se Mapa

Tržišna marka:

  • NOVKABEL
  • Osram
  • Raychem

service description:

"Somborelektro" d.o.o. Sombor je jedna od vodećih trgovačkih kuća elektroinstalacionim materijalom, elektroopremom i elektropostrojenjima u Srbiji. Velika diversifikacija naše ponude čini naše prisustvo na tržištu izrazito konkurentnim i uspešnim. Dvadeset godina ozbiljnog pristupa kupcima, stalne težnje ka povećanju kvaliteta usluga i kontinuirani rast prodaje nas argumentovano preporučuju kao odgovornog i pouzdanog partnera. Tradicija i rezultati stoje iza nas.

Podaci firme ::::.

Kraljevo , 36100
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

"EURO TERMIK" doo je osnovan 2002. godine. Proistekao je iz samostalne zanatske radnje "Termika" osnovane 1991. godine, čija je osnovna delatnost bila izrada i servis laboratorijskih peći za žarenje za radne temperature do 1800 oC, sa regulacijom temperature kao posebnim delom interesovanja.

Pored peći izrađivane su i servisirane razne sušare i mnogo drugih uređaja i aparata koje je tadašnje tržište zahtevalo.

Referenc lista tadašnjih radova i preduzeća:
• Institut za meso Beograd
• Veterinarski Institute Kraljevo
• Veterinarski Institute Novi Sad
• Institut za multidisciplinarna istraživanja Beograd
• Cementara Popovac
• Cementara Đeneral Janković
• Cementara Kosjerić
• IMS Beograd
• H.I. Župa Kruševac,
• i mnogi drugi.

2002. godine dolazi do transformacije "Termika" szr u "EURO TERMIK" doo, sa čijom transformacijom dolazi do proširenja delatnosti i lepeze poslovanja.

Danas je "EURO TERMIK" doo specijalizovano za kompletne elektro instalaterske radove supermarketa.
Podaci firme ::::.

service description:

* PROJEKTOVANJE i PROIZVODNJA PROFESIONALNE ELEKTRONIKE* PROIZVODI i REŠENJA* Proizvodni program
- Program za železnicu
- Ingelflex automati
- Stabilisani izvori za napajanje
- Automatski punjači akumulatora i aku baterija
- Javna stambena preduzeća
- Industrijski automati
- Strujna zaštita* INGEL je osnovan 18.02.1991 god. i posluje kao "INGEL" D.O.O., preduzeće za projektovanje, proizvodnju i servis elektronskih uređaja. Od tog perioda do danas, INGEL je organizovao serijsku proizvodnju velikog broja dizajnski i ergonomski oblikovanih uređaja prema svetskim standardima.* Na međunarodno tržište INGEL je uspešno izašao u vidu prodaje svojih proizvoda, prezentacija, sajmova i animiranjem poslovnih partnera štampanjem kataloga i prospekata.* INGEL se bavi isključivo projektovanjem i proizvodnjom sopstvenih elektronskih uređaja. To su:* Namenska proizvodnja:
- Srpske i druge državne železnice,
- Javna stambena preduzeća,
- Elektroprivredu Srbije i dr.
* Profesionalna elektronika:
- Stabilisani generatori struje i napona, punjači akumulatora
- Vremenska, kontrolna i zaštitna relea
- Pretvarači, brojači i mikroprocesorski automati
- Inženjering i projektovanje po zahtevu
Podaci firme ::::.

service description:

Elektroinstalacioni radovi
Podaci firme ::::.
Vasilija Ivanovića 15/2
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Od nastanka firme glavna delatnost je bila projektovanje, izvođenje, nadzor i puštanje u rad sistema za automatsko upravljanje elektromotornim pogonima. Dobro poznavanje savremenih elektromotornih pogona, koji su bazirani na elektromotorima i opremi za njihovo upravljanje, zahtevalo je vezivanje za nekog ozbiljnog proizvođača te opreme. Početkom 2006. počeli smo sa korišćenjem opreme francuskog proizvođača Leroy Somer i nakon kraćeg perioda potpisali smo distributerski ugovor sa fimom "KMC Company" d.o.o. iz Subotice koja je generalni uvoznik i ovlašćeni distributer Leroy Somera za teritoriju Republike Srbije, Crne Gore i BiH. Od tada se naša kompletna delatnost iz oblasti elektromotornih pogona bazirana na opremi francuske firme Leroy Somer, koja pripada grupi firmi koje su u vlasništvu američke kompanije Emerson.

Početkom 2007. godine pored elektro-inženjeringa prateći zahteve tržišta proširili smo našu delatnost na oblast hidro-inženjeringa.

U nastavku teksta daćemo detaljnji opis pojedinih segmenata iz delatnosti firme.

Iz oblasti elektro-inženjeringa možemo izdvojiti sledeće segmente:

Projektovanje, izvođenje, nadzor i puštanje u rad sistema za automatsko upravljanje elektromotornim pogonima.
Automatizacija u industriji.
Prodaja, servis i održavanje regulatora brzine asinhronih motora francuskog proizvođača Leroy Somer (www.leroy-somer.com).
Isporuka po zahtevu asinhronih motora, sinhronih motora, jednosmernih motora, generatora, reduktora i pumpi čiji je proizvođač Leroy Somer.
Isporuka po zahtevu NN opreme General Electric-a (www. gepowercontrols. com).
Centrifugalni aksijalni ventilatori Moro (www.moro.it).
Servis profesionalnih industrijskih mašina i uređaja.
Iz oblasti hidro-inženjeringa vršimo izradu glavnih i idejnih projekata, idejnih rešenja, revizije projektne dokumentacije u sledećim oblastima:

Izgradnja i rekonstrukcija uličnih mreža vodovoda i kanalizacije.
Vodovodi izdvojenih naselja, seoski vodovodi (bunari, crpne stanice, vodozahvati, distributivna mreža, postrojenje za prečišćavanje, rezervoari).
Kanalizacija (kišna i fekalna) izdvojenih naselja, delova naselja (retenzije, kanalizacione crpne stanice, kanali, distributivna mreža, sistemi za prečišćavanje).
Projekti hidrotehničke infrastrukture industrijskih kompleksa spoljašnjih i unutrašnjih hidranata, instalacije tehnološke, kišne, fekalne kanalizacije, sistemi za prečišćavanje.
Saradnja na projektima vezanim za ispitivanje i modeliranje vodovodne mreže, otkrivanje procurivanja, poboljšavanje ekonomičnosti, ostvarivanje ušteda u energiji i modeliranja potrošnje.
Naša glavna i osnovna referenca je ZADOVOLJAN INVESTITOR, čija je preporuka bolja i jača od svih reklama. Otvoreni smo za sve vidove saradnje i spremni smo da zajedno sa ozbiljnim investitorima rešimo bilo koji problem iz delatnosti kojima se bavimo.
Podaci firme ::::.

service description:

Osnovna delatnost preduzeća je:
- Izvođenje, a po potrebi i projektovanje svih vrsta električnih instalacija jake i slabe struje (elektroenergetske, telekomunikacione, signalne i komandne instalacije).

Preduzeće se bavi još i:
- Proizvodnjom ormara za automatizaciju sistema;
- Proizvodnjom uređaja za rezervno napajanje, tipa APA uređaja;
- Proizvodnjom uređaja za ispitivanje kapaciteta baterija;
- Proizvodnjom, opravkom i održavanjem opreme za osvetljenje aerodroma;
- Proizvodnjom, opravkom, remontom i održavanjem elektro-elektronskih uređaja i sistema po zahtevu kupca.

Kadrovski potencijal preduzeća čini 26 stalno zaposlenih radnika, od čega 6 diplomiranih, a po potrebi, shodno zahtevima raspoloživog posla, povremeno se angažuje na određeno vreme dodatni broj izvršioca odgovarajuće struke.

Sva sredstva potrebna za rad su verifikovana i poseduju sertifikat od strane nadležnih državnih organa i vlasništvo su preduzeća.

Preduzeće poseduje sve potrebne licence za rad i projektovanje od strane nadležnih državnih organa, kao i lokalnih javnih preduzeća.
Podaci firme ::::.
Visibabe bb
Niš, 18000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Elektroinstalacije, elektroinžinjering, elektronika.
Podaci firme ::::.
Prešenova 61
Valjevo , 14000
Srbija
Tel.: 014/226-929
Fax: 014/292-136
Mapa
E-mail: bomava@ptt.rs

service description:

Projektovanje i elektroizvođački radovi

Facebook