Podaci firme ::::.

Kaluđerica, 11130
Srbija
Tel.: 060/40-40-028

service description:

Podaci firme ::::.
Radnička 30 A
Novi Sad, 21000
Srbija
Tel.: 021/459-933
Fax: 021/459-933

service description:

LABORATORIJSKA OPREMA I PRIBOR, ZASTUPNIŠTVA, MERNI UREĐAJI ZA OTROVNE I EKSPLOZIVNE GASOVE, IZDAVANJE MEĐUNARODNIH SERTIFIKATA KVALITETA ISO, BC, OHAS, HACCP

Osnovna delatnost preduzeća od osnivanja je bila opremanje laboratorija laboratorijskom opremom i potrošnim materijalom, kao i servisiranje laboratorijskih uređaja.
Kontrola kvaliteta proizvoda

Facebook