Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

"Institut Goša" je registrovan kao društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje naučno-istraživačkih i razvojnih poslova. Osnovna delatnost Instituta je istraživanje i razvoj u oblasti tehničko-tehnoloških nauka.

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2007. godine, Institut Goša postaje istraživačko-razvojni institut za obavljanje naučno istraživačke delatnosti od opšteg interesa u oblasti tehničko-tehnoloških nauka: hemija, fizička hemija, mašinstvo i elektrotehnika.

Od 2003. godine Institut Goša postaje značajna naučno-istrazivačka ustanova. Zahvaljujući sertifikovanom sistemu menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008 i akreditovanim laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 Institut Goša veoma uspešno posluje kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Od 2006. godine Institut poseduje status ATB, ovlašćena institucija za obrazovanje kadrova u zavarivanju.

"Institut Goša" posebnu pažnju poklanja obrazovanju i sertifikovanju mladih kadrova, a izdvajaju se značajna sredstva za bolju tehnološku opremljenost laboratorija i razvoj novih tehnologija, kao i za osposobljavanje za primenu EN normi, standarda i propisa.

U naučno-istraživačkoj oblasti, istraživači Instituta Goša učestvuju sa više projekata kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije i zaštitu životne sredine. Kadrovski opremljen da 100% samostalno realizuju usluge iz svoje delatnosti istraživači istovremeno, ostvaruju saradnju sa kompetentnim naučno-istrazivačkim ustanovama, a u poslednje vreme direktno saraduju i sa pojedincima - ekspertima koji slobodno deluju na tržištu, ne samo u zemlji već i u inostranstvu.

Istovremeno Institut Goša prati razvojne planove države, aktivno učestvuje u kreiranju standarda, dostavlja mišljenja i sugestije na predloge Zakona iz relevantnih oblasti.
Podaci firme ::::.

service description:

Institut za zemljište je jedna od najstarijih naučnoistraživačkih organizacija u Srbiji. Akt o "Ustroeniu Zemljodelske Škole" u Topčideru potpisao je knjaz Aleksandar Karađordević 10. januara 1853. godine. U njemu se kaže da se "škola ova o Ðurdevdanu 1853. otvori i da se od narodnog prireza održava, koga plaća svaka poreska i činovnička glava".

Institut za zemljište s ponosom ističe istorijat svog nastajanja i izuzetno veliki broj naučnih i stručnih radnika koji su radili i postigli zavidne rezultate na polju naučnog rada i unapređenja poljoprivrede.

Glavne delatnosti

-Izrada projekata i studija za potrebe Ministarstva
za nauku i tehnološki razvoj, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja
- Geneza, klasifikacija i kartografija zemljišta
- Agrohemija, kontrola plodnosti i ishrana bilja
- Mikrobiologija zemljišta i proizvodnja mikrobioloških đubriva
- Melioracije zemljišta
- Erozija zemljišta
- Rekultivacija zemljišta
- Zaštita životne sredine
- Kontrola ishrane fudbalskih terena i drugih parkovskih i dekorativnih površina
- Informatika i informacioni sistemi
- Usavršavanje kadrova
Podaci firme ::::.

service description:

Naučno-istraživačka organizacija
Unapredjenje biljne proizvodnje
Unapredjenje stočarkse proizvodnje
Zaštita bilja
Planiranje u poljoprivredi
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

* Izrada Akta o proceni rizika;
* Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu;
* Izrada Pravilnika o evidencijama i načini vođenja evidencije;
* Izrada Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
* Izrada Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova;
* Izrada Plana i Programa obuke za osposobljavanje i njihova primena;
* Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;
* Merenja i atestiranja;

Facebook