Podaci firme ::::

service description:

Kompanija Metron doo Novi Sad u 2014 g ima perspektivni razvoj i izvrsno poslovanje, što potvrđuje i kredibilitet Vaše kompanije koji je u 2014 g. na VISOKOM poslovnom rejtingu. Vaša kompanija se našla se u grupi od 1% najuspešnijih kompanija u Srbiji u 2014 g i pripada grupi VISOKE Bonitetne izvrsnosti – Reč je o međunarodnoj sertifikaciji (međunarodni sertifikat) najuspešnijih preduzeća u Evropi koja se sprovodi duže od 25 godina i prisutna je u 20 zemalja."

Kategorizacija je odrađena po internacionalnoj metodologiji koju kompanija Bisnode AB Swedish www.bisnode.com sprovodi po tzv. evropskom modelu za poslovnu izvrsnost koju je za evropsko tržište razvila European Foundation for Quality Management (1992), jedinstvena je za sva tržišta Evrope (jedinstven način vrednovanja partnera u EU), a certifikacija je od EU prihvaćen odgovor na pitanje: KAKVA JE TO KOMPANIJA?

Referentna lista sertifikovanih kompanija u Srbiji:
aaa.bisnode.rsReferentne liste sertifikovanih kompanija u EU:
Hrvatska: aaa.bisnode.hr
Slovenija: www.bisnode.si/aaa
Nemačka: www.bisnode.de/zertifikat
Austrija: www.toprating.at és másokO nama: Firma Metron je osnovana 1970. godine kao preduzetništvo u vlasništvu Šagi Agoštona u Novom Sadu, koja je kasnije prerasla u porodičnu firmu i proširila se 1991 god. u Mađarsku, i 1994 god. u Rumuniju.


Delatnost firme:


Zastupanje inostranih kompanija: DICKEY-john, Stable Micro Systems, AND Instruments, Bruins Instruments, Infracont, Yucebas Machinery koje proizvode savremenu laboratorijsku i mernu opremu i opremu za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, prodaja, kalibrisanje i servisiranje laboratorijske merne opreme, kao i pružanje laboratorijskih usluga a ispitivanje poljoprivrednih proizvoda i stočne hrane.


Overavanje vlagomera


Zastupništvo: DICKEY-john, Stable Micro Systems, AND Instruments, Bruins Instruments, Infracont i Yucebas MachineryUsluga hemijske laboratorije:

Ispitivanje poljoprivrednih proizvoda i stočne hrane.KONTAKT:

Metron doo.
SRBIJA
- 21124 Novi Sad, Janošikova 16.
Tel. & Fax: +381 21 505 525
Tel. & Fax: +381 21 506 035
Mobil: +381 63 851 2217
Laboratorija: T/F: +381 21 506-277, 506-255
Laboratorija: office.kt@metrongroup.eu
marketing@metrongroup.eu

agoston.sagi@upcmail.hu (direktor)
erzsebet.sagi@metrongroup.eu
agoston.sagi@metrongroup.eu (ml. Jr.)


Metron Kft.
HUNGARIA
- 1024 Budapest, Keleti Károly u. 27.
Tel.: +36 1 316 8167, 788 4205
Fax: +36 1 316 0137
Labor: +36 1 787 5954
Mobil: +36 30 9430 687
metron@upcmail.hu
metron.labor@upcmail.hu
office.hu@metrongroup.eu

Metron Srl.
ROMANIA
– 300593 Timisoara, Str. Putna 7.
Tel.: +40 356 004-513
Mobil: +40 747 037 141
office.ro@metrongroup.eu

520023 Sf. Gheorghe-Jud. Covasna,
Str.Józef Bem Nr.2. Bl.3.sc.G ap.5.
Tel. & Fax: +40 267 351 006
Mobil: + 40 745 026 623
metron@honoris.ro

Ostali podaci:

vaše slike:

AND Instruments
Bruins Instruments
DICKEY-john
Infracont
Stable Micro Systems
Yucebas Machinery

analitičke vage
analizator Teksture
analizatori
analizatori za mleko i mlečne proizvode
analizatori za žitarice
Brojač zrna
džepne vage
Gluten sistem
hektolitarska posuda 1L
Instrumenti za ispitivanje kvaliteta
ispitivanje kvaliteta žitarica
ispitivanje poljoprivredno/prehrambenih proizvoda
kalibrisanje vlagomera
kontrola kvaliteta pšenice
laboratorijska merna oprema
laboratorijska oprema
Laboratorijska sita
laboratorijske vage
Laboratorijski mlin
merenje vlažnosti semenske robe
merna oprema
Merni instrumenti
minikombajn za uzimanje uzoraka
Minikombajn-Minibat
NIR/NIT analizatori za žitarice
određivanje sedimentacije
ostala laboratorijska oprema
overavanje vlagomera
Plameni fotometar
platformske vage
precizne vage
prenosni vlagomer
servisiranje i etaloniranje
Uređaj za određ. nabijenosti zemljišta
Uređaj za određivanje broja padanja
uređaj za pranje vlažnog glutena
uređaji za kontrolu kvaliteta pšenice i brašna
vage
Podaci firme ::::.

Novi Sad, 21000
Srbija
Tel.: 021/493-408
Fax: 021) 493 471

service description:

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata

Ostali podaci:

  • Tel.: (064) 208 0453, 
Podaci firme ::::.
Kablarska 3
Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 011/369-2420

service description:

Distribucija električnih komponenti.
Podaci firme ::::.
ZADRUGRSKA BB
Zemun, 11080
Srbija
Tel.: 011-219-9-637

service description:

MC COMPANY INFO

O nama

MC COMPANY d.o.o. je osnovano 1993. godine kao privatno preduzeće jednog vlasnika. Godine 1998. je izvršena dokapitalizacija i preregistracija u akcionarsko društvo dva deoničara, da bi se 2008. godine preduzeće preregistrovalo u privatno preduzeće jednog vlasnika (Filipović Predrag).
Preduzeće je registrovano na adresi ul. Zadrugarska b.b, na kojoj se nalazi jedna kancelarija i magacinski prostor. U neposrednoj blizini, na adresi ul. Zadrugarska 1 b, nalaze se kancelarijske i radioničke prostorije.

Preduzeće je formirano prvenstveno za servisiranje medicinske i labaratorijske opreme, posebno za servis laminarnih i biohazard komora.

Tokom vremena delatnost je proširena, tako da se danas preduzeće bavi: projektovanjem, proizvodnjom i servisiranjem u sledećim oblastima:

* industrijska elektronika
* vojna (namenska) elektronika
* medicinska i laboratorijska oprema
* procesna oprema
* grejanje, ventilacija i klimatizacija
* industrijska ventilacija (otprašivanje)
* komprimovani vazduh (industrija)
* fiskalne kase


Sistem menadžmenta kvalitetom uveden je u toku 2007. godine.
MC company se akreditovala kao merna laboratorija u toku 2008. godine.

Preduzeće trenutno ima 5 stalno zaposlenih radnika i više saradnika.

Preduzeće je organizovano u četiri funkcionalna dela:* razvoj, proizvodnja i pružanje usluga
* namenski (vojni)
* pokretna laboratorija
* opšti poslovi


Cilj MC company je da vrhunskom uslugom u svim oblastima zadrži stare klijente i osvoji nova tržišta kako na prostoru Srbije, tako i izvan njenih granica.


Kontakt
Adresa:
MC company, Zadrugarska 1b, Zemun
------------
OFFICE:
Tel: 011-2199-637
Tel/Fax: 011-2198-602
Email: omccompany@sezampro.rs

DIREKTOR:

Predrag Filipović dip.inž.mas 061 11 92 47

RUKOVODILAC MERNE LABORATORIJE:

Filipin Borivoje, ing 064 120 68 04

SERVIS:

Kresoja Nenad, tehn. 064 159 59 13
Petrovic Vladimir, tehn 063 571 060
Mastelica Milos, tehn. 062 344 046

STRUČNI SARADNIK: Brčić Krsta dipl.ing.el.

VOJNA TEHNIKA: (Stručpni saradnici)

Za PVO: Radomir Ivan 064 34 74 754
Za radarsku tehniku: Bojičić Dragoljub 064 11 27 865
Za automatizaciju: Arsenić Nikola 064 22 27 865

vaše slike:

električni merni instrumenti

Facebook