Podaci firme ::::.

service description:

VODOPRIVREDA
IZVOĐENJE I PROJEKTOVANJE VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE

Osnovano je 1956. godine, a privatizovano 2006. godine i već više od pedeset godina unazad bavi se vodoprivrednom delatnošću, niskogradnjom (izgradnja puteva) i odstalim građevinskim radovima.

Pod vodoprivrednom delatnošću se u smislu Zakona o vodama, podrazumeva:

· uređenje voda i vodotoka,

· zaštita od štetnog dejstva voda,

· zaštita voda od zagađivanja i

· obezbeđivanje vode za korišćenje.

Preduzeće se bavi izgradnjom, rekonstrukcijama, sanacijama, rehabilitacijom, dogradnjama, adaptacijom, održavanjem i projektovanjem vodoprivrednih objekata.
Podaci firme ::::.
Stevana Sremca 41
Pančevo , 26000
Srbija
Tel.: 013/361-656
Fax: 013/361-302
Mapa

Kategorije:

service description:

ODRŽAVANJE HIDROGRAĐEVINSKE OPREME I CRPNIH POSTROJENJA, ODRŽAVANJE I MONTAŽA PREČISTAČA OTPADNIH VODA, INŽENJERING, GENERALNI ZASTUPNIK ZA JUGOSLAVIJU "TEH PROJEKT HIDRO" DD RIJEKA, KOMUNALNE USLUGE
Podaci firme ::::.

Novi Sad, 21000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Mi smo "ŠAJKAŠKA" Vodoprivredno preduzeće veoma duge tradicije. Osnovani smo još daleke 1872. godine. Od tada do danas radimo sa vodom i oko vode.

Nalazimo se u pokrajini Vojvodini regiji u kojoj se ljudi od davnih vremena bave poljoprivredom, i trude se da uređenjem voda poboljšaju svoje prinose. Ovo je naše sedište u Novom Sadu. Nalazi se u starom jezgru Novog Sada, grada u Panonskoj niziji, starog srednjevropskog grada, koji je u moderno doba doživeo najveći rast.

Naše preduzeće najvećim delom pokriva područje Šajkaške, centralnog dela Vojvodine, obale Tise i Dunava i ušća Tise u Dunav, kao i severne padine Fruške Gore. Poslovno pokrivamo područja sledećih katastarskih opština:
-Novi Sad
-Titel
-Žabalj
-Temerin
-Beočin

Površina koju pokrivamo je cca 192000 hektara.
-Odvodnjavanje površina
-Odvodnjava se mehaničkim putem crpljenjem u recipijente (reke Dunav, Tisu i sistem kanala Dunav- Tisa-Dunav). Dužina kanala kojom se vrši odvodnjavanje je oko 1750 km. Voda iz kanala se u recipijente prebacuje uz pomoć crpnih stanica. Crpnih stanica ima 17, kapaciteta 40,62 m3/s.

Pratećih objekata (mostova, cevastih i pločastih propusta i ostalih i objekata) ima 1600 komada.

U osnovnu delatnost preduzeća spada:
-Odvodnjavanje suvišnih voda
-Odbrana od poplava
-Odbrana od leda
-Regulacija otpadnih voda i sl.
Podaci firme ::::.

service description:

Inteh je osnovan 1990 godine u Sarajevu, a od 1992 godine uspešno posluje u Beogradu.

Sve vreme je generalni zastupnik Prominent GmbH za Srbiju, Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju.

Inteh je inženjering firma za izvođenje inženjering objekata u svim privrednim granama, naročito u vodoprivredi i prehrambenoj industriji. Ima odlične partnerske odnose sa svojim klijentima, zahvaljujući prvenstveno pouzdanim i kvalitetnim proizvodima, tehničkoj podršci, i pravovremenom servisu.

Inteh pruža kompletna rešenja, počev od ponude opreme, preko izrade projekta i ugovaranja, do isporuke i puštanja u rad opreme, koja je prilagođena specifičnim potrebama svakog kupca.
Podaci firme ::::.
Trg Nikole Pašića 5/VII
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

UREĐAJI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA


Tvrtka interplan d.o.o. sa sjedištem u Karlovcu osnovana je 1989.g.i od tada se vrlo uspješno bavi poslovima u zaštiti okoliša. Djelatnici tvrtke interplan imaju 30.g. radnog iskustva iz područja zaštite okoliša (prije zaposlenici JUGOTURBINE). Od 2005.g. osnovali smo tvrtku kći interplaneko u Beogradu. interplan d.o.o. se bavi izgradnjom i projektiranjem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda već 30 godina (prije u Jugoturbini). Poznavajući probleme pročišćavanja otpadnih voda hotela, kampova, škola, marina, trgovačkih centara, naselja, gradova, industrije možemo Vam ponuditi naše tipske uređaje koji su predviđeni upravo za tu namjenu. Prednost im je povoljna cijena, visok stupanj biološkog pročišćavanja (više od 90 %), automatski rad i neznatan utrošak energije. Izlazna voda se smije upuštati u prirodni recipijent II kategorije (potok, rijeka, more i sl.). Osim izgradnje tipskih uređaja moguća je i rekonstrukcija postojećih septičkih jama koje dogradnjom i ugradnjom opreme također mogu postati efikasni biološki uređaj. Uštede su značajne jer se isključuju troškovi pražnjenja septičkih jama, a izlazna voda zadovoljava ekološke uvjete.
Podaci firme ::::.

Sremska Mitrovica, 22000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Osnovne delatnosti preduzeća:

* izgradnja hidrograđevinskih objekata
* zaštita od štetnog dejstva voda
* izgradnja i rekonstrukcija objekata i sistema za navodnjavanje
* izgradnja objekata za zaštitu od erozija i bujica
* izgradnja i rekonstrukcija melioracionih objekata i sistema - kanala, mostova, propusta, kaskada, ustava i crpnih stanica
* izrada i rekonstrukcija objekata za zaštitu od poplava, nasipa sa pratećim objektima, brana i mikroakumulacija
* izrada i rekonstukcija fekalne i atmosferske kanalizacije, bazena, ribnjaka i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda
* iznajmljivanje radnih mašina i gradjevinskih mašina

Facebook